عضویت در سایت

CAPTCHA

انتخاب بسته عضویت :

10,000 تومان

 • کمک به ساخت افلاکنما
 • 0 روز
 • شما با خرید این پکیج به تامین بخشی از هزینه های ساخت افلاکنما و ایجاد یک محیط علمی-فرهنگی کمک کرده اید.
  .
  .
  .
 • پرداخت حق عضویت

55,000 تومان

 • عضویت 6 ماهه
 • 6 ماه
 • مشارکت در راه اندازی افلاکنما
  تخفیف 20 درصدی شرکت در برنامه ها
  .
  .
  .
  .
 • پرداخت حق عضویت

100,000 تومان

 • عضویت یک ساله
 • 1 سال
 • مشارکت در راه اندازی افلاکنما
  تخفیف 20 درصدی شرکت در برنامه ها
  هدیه ی ویژه از افلاکنما
  .
  .
  .
 • پرداخت حق عضویت

1,000,000 تومان

 • اشتراک 10 ساله
 • 99 سال
 • مشارکت در راه اندازی افلاکنما
  تخفیف 50 درصدی شرکت در برنامه ها
  صندوق حمایت از فارغ التحصیلان نوآور
  ارسال هدیه ی ویژه از افلاکنما
  افزودن نام شما در لوح یادبود مشارکت کنندگان که در محل افلاکنما نصب میگردد
 • پرداخت حق عضویت