انگاریوم چیست؟

انگاریوم یک سفینه است. در جایی که می نشیند یک پایگاه می سازد تا به وسیله جدیدترین فناوری های تصویر سازی مراجعه کننده را در سفری علمی سهیم کند، لذت کشف را به او می چشاند و در نهایت او را عضوی از جامعه دوستداران دانش می نماید.

انگاریوم پایگاه ترویج علم است. به صورت تخصصی برای دانشگاهیان و به صورت عمومی برای دانش آموزان. یک موزه کوچک در گرد آن، کلاس درسی شیشه ای و یک سالن افلاکنما با تجهیزاتی پیشرفته در آن وجود دارد. فناوری تصویرسازی این افلاکنما به صورت بومی و به وسیله گروه سازنده این افلاک نما انجام شده است و می توان مجموعه انگاریوم را اولین افلاکنمای بزرگ بومی ایران دانست.

این مجموعه گنجایش پذیرش بیش از 180.000 بازدیدکننده (دانش آموز و دانشجو) را در طی سال دارد.

هدف آن ایجاد پایگاه ترویج علم برای عموم مردم و همچنین آزمایشگاهی برای توسعه فناوری های مربوط به تصویر سازی کروی در ایران است.

  • افلاکنما،
    محلی برای خلاقیت، یادگیری و پژوهش

بیشتر در مورد افلاکنمای دانشگاه فردوسی بدانید!


چیست این سقف بلند بسیار رنگ...
با حضور در افلاکنما، دانش آموزان در مورد یاد میگیرند.

افلاکنما یک سالن نمایش 360 درجه برای نمایش یک شبیه سازی واقعی از آسمان بالای سر ماست. افلاکنما این قدرت را به معلمان و دانش آموزان میدهد تا مفاهیمی که تا کنون بصورت محدود در کلاس های درس داشته اند را بصورت فراگیر و همه جانبه در افلاکنما تجربه کنند. گرچه که نام افلاکنما بیشتر نمایانگر مفاهیم نجومی و آسمانی است، اما در حقیقت یک سینمای خاص برای نمایش فیلم ها، انیمیشن ها و محتویاتی است که به جای نمایش در پرده ی تخت سینمایی، نیاز به نمایش در پرده های کروی دارند. این مفاهیم میتوانند شامل تجربه ی حضور در جنگل، سفر به اعماق یک سلول یا موجود زنده، تور مجازی فضا های تاریخی و ... باشند. در افلاکنما تصویر بصورت یک پارچه درپنج جهت بیننده نمایش داده میشود، لذا افلاکنما بهترین بستر برای نمایش فیلم هایی است که در یک لحظه نیاز به نمایش اتفاق ها و رویداد های مختلف در تمام جهات بیننده دارند.